DECLARAŢIE POLITICĂ: Familia este şi va rămâne pilonul de bază al societăţii!

DECLARAŢIE POLITICĂ: Familia este şi va rămâne pilonul de bază al societăţii!

DECLARAȚIE POLITICĂ DIN DATA DE 25 APRILIE 2023: https://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8540&idm=1,029&idl=1

Familia este nucleul de bază al societăţii, dar câte familii îndeplinesc, oare, toate prerogativele unei familii unite?

Vă îndemn să gândiţi şi să vă gândiţi la acest aspect, în condiţiile în care, în România, cele mai întâlnite probleme ale familiei sunt violenţa asupra femeii, violenţa asupra copiilor, abuzul prin neglijenţă, abuzul emoţional şi sexual asupra copilului, divorţul şi implicit urmările sale.

Importanţa familiei în societate este covârşitoare. Familia stă la baza oricărei societăţi. Familia este unul dintre pilonii de echilibru, alături de Biserică şi de şcoală. Orice măsură cu caracter de protecţie socială trebuie să vizeze direct persoana asistată, dar indirect şi familia acesteia. Rolul statului trebuie să fie bine definit.

Problemele în căsnicie persistă şi din necunoaştere, din lipsa informaţiilor referitoare la existenţa instituţiilor ce oferă servicii specializate pe problematica cuplului.

Lipsa educaţiei poate duce la necunoaşterea drepturilor şi normelor după care trebuie să se desfăşoare căsnicia şi în acest sens apelez la promovarea direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului din colegiile şi implicit oraşele pe care le reprezentaţi, pentru cunoaşterea drepturilor familiei.

Familia înseamnă mai mult decât convieţuirea sub acelaşi acoperiş şi creşterea unui copil.

Familia înseamnă dragoste, respect reciproc, respectarea dreptului fiecăruia la evoluţie, libertate, copilărie şi educaţie sănătoase, întrajutorare. Vă îndemn pe această cale să propunem, în oraşele de unde venim, acţiuni de conştientizare şi de întărire a rolului familiei în societate atât prin direcţiile generale de asistenţă socială, cât şi prin organizaţii guvernamentale care militează pentru familie şi binele acesteia.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *